1. Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podczas korzystania z serwisu adria-art.pl, czyli również Twoich danych osobowych jest Adria Art spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85- 227), przy ulicy Artura Grottgera 4/2, numer NIP 9671422655, KRS: 0000987353, numer REGON 381340539, mail: info@adria-art.pl (określana dalej jako „my” lub „Adria Art”).

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”).

Przetwarzamy powierzone dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez serwis adria-art.pl. Podanie danych osobowych jest nam niezbędne do aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, a po jej wycofaniu w terminach pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług oraz niezbędnych do wywiązania się z obowiązków rachunkowych i podatkowych.


2. Przetwarzanie danych osobowych

Obsługa Użytkownika

Zebrane dane osobowe mogą być używane przez pracowników adria-art.pl na potrzeby procesów obsługi Użytkownika. W tych procesach wykorzystywane są dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz informacje, które przekazujesz nam korzystając z usług adria-art.pl czyli podczas składania zamówień na bilet.

3. Pliki cookies oraz adresy IP

W adria-art.pl stosujemy pliki cookies między innymi w celach:

•          Zapewnienia podstawowych funkcjonalności Serwisu takich jak korzystanie z formularzy zakupu biletów.

•          Zapisywania wybranego języka i innych ustawień indywidualnych.

•          Rozliczania się z partnerami programu afliacyjnego.

•          Badania ruchu na stronie i kreowania profilu zachowania użytkowników.

•          Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA).

•          Dopasowania treści wyświetlanych na stronach Serwisu, np. wyświetlania imprez, które wcześniej przeglądałeś lub imprez którymi możesz być zainteresowany.

Używamy również zewnętrznych plików cookies umieszczanych przez zewnętrzne podmioty, których komponenty zostały przez nas wywołane. Do tych najważniejszych, których technologie wykorzystywane są przez nas najczęściej należą:

•          Google – usługi wykorzystywane przez nas do analizy statystycznej (Google Analytics), jak również do marketingu naszych usług (Google Adwords).

•          Facebook – platforma społecznościowa pozwalająca nam docierać do Ciebie w celu umożliwiania dzielenia się oraz zaangażowania. Facebook może wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu za pomocą reklam.

•          Salesmenago – usługa wykorzystywana do monitorowania ruchu i budowy profilu behawioralnego użytkowników strony.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W adria-art.pl wykorzystujemy adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Ochrona danych osobowych

W adria-art.pl z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Stosowanym przez nas na wszystkich stronach serwisu protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

Przetwarzamy powierzone dane w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez serwis adria-art.pl. Sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług serwisu adria-art.pl.

5. Prawa przysługujące Użytkownikom

Masz prawo dostępu do powierzonych nam Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt z nami pod adresem : info@adria-art.pl  Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione. Możemy jednak odmówić żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli do dalszego ich przetwarzania obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, w tym także na profilowanie, oraz do wycofania takiej zgody. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego należy wykonać instrukcje zawarte w stopce każdej takiej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem : info@adria-art.pl

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors